Serwis brokerski

 1. STANDARDY WSPÓŁPRACY Z KLIENTEM
  1. Przed zawarciem umowy ubezpieczenia:
   • Przeprowadzenie analizy oceny ryzyka prowadzonych działalności,
   • Audyt posiadanych umów ubezpieczenia
   • Przedstawienie i omówienie z klientem propozycji ochrony ubezpieczeniowej na bazie dokonanej oceny ryzyka oraz wyniku audytu posiadanych ubezpieczeń,
   • Przygotowanie i rozesłanie zapytań do zakładów ubezpieczeń,
   • Zebranie ofert z zakładów ubezpieczeń, analiza propozycji i sporządzenie raportu dla klienta wraz z rekomendacjami,
   • Negocjacje cenowe z zakładami ubezpieczeń,
   • Wybór oferty ubezpieczeniowej przez klienta
  2. Zawarcie umów ubezpieczenia:
   • Nadzór nad prawidłowym zawarciem umów ubezpieczenia,
   • Dostarczenie klientowi dokumentów ubezpieczeniowych,
  3. Po zawarciu umów ubezpieczenia:
   • Doubezpieczanie nowych podmiotów lub przedmiotów ubezpieczenia,
   • Monitorowanie płatności składek,
   • Nadzór nad realizacją zwrotów składek i wypowiedzeń,
   • Nadzór nad procesami likwidacji szkód.