Zespół MBrokerzy Ubezpieczeniowi Sp. z o.o. tworzą brokerzy z kilkunastoletnim stażem na rynku ubezpieczeniowym. Zgromadzone przez ten czas doświadczenia i wiedza fachowa stanowią fundament naszej działalności.

Nasze doświadczenie zbudowaliśmy poprzez pracę w firmach brokerskich, towarzystwach ubezpieczeniowych i na wyższych uczelniach.

MBrokerzy Ubezpieczeniowi Sp. z o.o. pomaga klientom osiągać maksymalne bezpieczeństwo prowadzonej działalności przy optymalnym koszcie ochrony ubezpieczeniowej.

NIP: 728-275-68-52, REGON: 100940444
KRS: 0000363039, XX Wydział KRS,
Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia
kapitał zakładowy: 54 000,00 złotych – opłacony w całości
zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego
nr 1661/10 z dnia 07.10. 2010 r.